ПОЛУЧЕТЕ БЕЗПЛАТНО


На тази страница имате възможност да генерирате безплатно инструкция за пожарна безопасност за Вашия обект съгласно изискванията на Наредба 8121з-647 / 2014 г.

Моля да имате в предвид, че инструкцията е подходяща за обекти с до 4 служители. За обекти с 5 или повече служители се изисква по-подробна пожарна документация – Пожарно досие.

Изтеглете инструкцията от ТУК.

Обади се