Тук ще намерите документите, от които се нуждаете за осигуряване на пожарна безопасност на обекта Ви.

Инструкция Пожарна безопасност

Изисква се за обекти с работещи на смяна до 4 служители. Можете да получите безплатно.

Пожарно Досие

Изисква се за обекти с работещи на смяна 5 или повече служители. Цената за изработка е 50.00 лв. без ДДС /или 60.00 лв. с ДДС/.

Дневник пожарогасители

За месечен контрол на пожарогасители за обекти с 6 или повече пожарогасители. Можете да получите безплатно.

Дневник ел. захранване

За изключване на ел. захранването. Изисква се за обекти с площ над 100 м2. Можете да получите безплатно.

Обучение

Безплатна презентация по пожарна безопасност.

Наредба 8121з-647

За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Наредба Iз-1971

За строително-технически
правила и норми за осигуряване на ПБ

Приложение 2

Към Наредба Iз-1971 / 2009 за определяне на боря на необходимите пожарогасители

Обади се