Изработка на

Схеми за Евакуация

НАД

Изработени схеми

ценоразпис за изработка на евакуационни схеми

Допълнителни:

 • При липса на актуални чертежи /на хартия или електронни/ се заплаща допълнителна такса в размер на 70 лв. без ДДС за замерване на етаж;
 • За хотели, при които е необходимо да се монтират схеми във всяка, стая се заплаща допълнително такса в размер на 5 лв. без ДДС на стая;
 • В цената са включени необходимия брой схеми за евакуация за всеки етаж /до всеки евакуационен изход и на 15-25 м. по пътищата за евакуация в зависимост от обекта/;
 • Схемите се разработват цветни, формат А3 и се монтират ламинирани. При желание за поставяне в рамка отделно се заплаща стойността на рамките;

В ДОЛНОТО ВИДЕО ИНЖ. БОЕВ ОБЯСНЯВА ВСИЧКО ЗА СХЕМИТЕ ЗА ЕВАКУАЦИЯ

Въпроси и отговори

Предназначение

Предназначението на Евакуационните Схеми е да запознаят хората с евакуационните пътища и противопожарните средства на територията на обекта, така че в случай на пожар пребиваващите максимално бързо и безопасно да напуснат сградата и да са информирани за местоположението на противопожарните средства в обекта.

Също така чрез Схемите за евакуация пожарникарите се ориентират в сградата и могат максимално бързо да определят къде е възможно да се намират застрашени хора при пожар.
Фирма Пожарна Защита ООД има многогодишен опит в изготвянето на евакуационни схеми съгласно действащото законодателство. Фирмата предлага изработка и монтаж на схеми за евакуация формат А3, цветни и ламинирани, както и в електронен формат за допълнително разпечатване. Има възможност и за поставяне на схемите в рамки.
Повече информация и консултации по темата може да получите на телефон 0889 979 112 и на email: office@fireforce.bg

Схемите за евакуация се разработват и поставят съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647 /01.10.2014 г. и Наредба № РД-07/8 20.12.2008 г.;

За къде са необходими?

Схемите за евакуация се разработват за обекти:

 • от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1 – независимо от броя на пребиваващите в тях;
 • от клас на функционална пожарна опасност Ф3, в който пребивават едновременно (временно или постоянно) повече от 50 души;
 • от подкласове Ф4.2, Ф5.1 и Ф5.2, в които има най-малко едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души.
Къде се поставят?

Схемите за евакуация се поставят на видни места в обектите както следва:

 • на разстояние не повече от 7 m от входовете на сградата и до 3 m от етажните изходи към евакуационните стълбища.
 • на всеки 25 m по пътищата за евакуация – за сгради с категории на обитатели „А“.
 • на всеки 15 – 20 m по пътищата за евакуация – за сгради с категории на обитатели „Б“ и „В“
 • на вътрешната страна на вратата на всяка стая – за сгради с категории на обитатели „Б“.
Какво трябва да съдържат

Евакуационните схеми следва да съдържат следното:
1.1. графично изображение на етажа (хоризонтално разпределение – вътрешна планировка) или на част от него;
1.2. графично изображение на ситуационен план;
1.3. нанесен знак „Мястото, където се намирате“;
1.4. указателни знаци съгласно Наредба № РД-07/8;
1.5. легенда с използваните знаци;
1.6. обозначение за кой обект, адрес, сграда, етаж, цех се отнася схемата за евакуация;
1.7. последователност на действията при пожар (минимално необходимите действия) за гледащия схемата за евакуация;
1.8. кратко описание на мерките за безопасност при евакуация – за евакуация от помещения на обекти с категории на обитатели „Б“ и „В“.
2. Схемите за евакуация в сгради, в които пребивават чужденци (хотели и др.), се изготвят задължително и на английски език.
3. При поставяне на лого или на табела с телефонния номер на фирмата, изготвила схемата за евакуация, или на собствениците на обекта същите се разполагат така, че да няма възможност за двусмисленото им възприемане.
4. С оглед правилно ориентиране от схемата за евакуация следва да се спазва следната последователност:
4.1. определят се местата, където ще се поставя всяка една схема за евакуация, и всяка графична част се чертае спрямо това място.
4.2. ориентацията на символа „Мястото, където се намирате в момента“ се нанася спрямо мястото, където стои гледащият схемата за евакуация.

Колко струват
 • За сгради с площ до 200 м2 – 144 лв. с ДДС за етаж;
 • За сгради с площ от 201 до 350 м2 – 240 лв. с ДДС за етаж;
 • За сгради с площ над 350 м2 – по договаряне.

Допълнителни:

 • При липса на чертежи /на хартия или електронни/ се заплаща допълнителна такса в размер на 40 лв. без ДДС за замерване на етаж;
 • За хотели, при които е необходимо да се монтират схеми във всяка, стая се заплаща допълнително такса в размер на 5 лв. без ДДС на стая;
 • В цената са включени необходимия брой схеми за евакуация за всеки етаж /до всеки евакуационен изход и на 15-25 м. по пътищата за евакуация в зависимост от обекта/

Запитване може да отправите на имейл: office@fireforce.bg и на тел. 0889 979 112.

Изпратете ни запитване и ще отговорим до 24 часа

Обади се