Пожарно досие по Наредба 8121з-647

96.00 лв.

Изработка на пожарно досие съгласно чл. 8 от Наредба No 8121з-647 / 01.10.2014 г. за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Изисква се за обекти с:

  • 5 или повече служители;
  • с вместимост над 50 човека, независимо от броя на служителите;
  • от от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1 пожарно досие се изисква независимо от броя на служителите пребиваващите в тях;

Описание

Какво съдържа пожарното досие:


Пожарното досие е съвкупност от няколко групи документи:

1. Документи, свързани с осигуряването на пожарна безопасност в обектите:

  • вътрешни инструкции за осигуряване на ПБ на територията на обекта;
  • план за действие при пожари;
  • планове за осигуряване на ПБ при извършване на ремонти;
  • планове за евакуация на пребиваващите в обекта при пожар или авария;
  • протоколи за извършени ремонти, проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения и др.;
  • заповеди уреждащи: редът за извършване на огневи работи, редът за използване на електрически уреди и изключване на електрическото захранване след приключване на работното време, забранените места за пушене и използване на открит огън, редът за обучение на персонала, правилата за ПБ на обекта в извънработно време, определянето на отговорник за ПБ и др.;
  • Протоколи и документи за извършено периодично техническо обслужване на противопожарната техника и инсталации /пожарогасители, пожарно кранове, пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, спирателни кранове, евакуационно осветление и др./;

2. Документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението /актове, предписания и др./;
3. Инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на противопожарната техника и инсталации;
4. Протокол за проведена учебна евакуация;
5.
Други приложими документи;


Попълни въпросник за изготвяне на противопожарна документация

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Пожарно досие по Наредба 8121з-647“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Обади се